vem har
ansvaret?

Är ni fastighetsägare? T.ex. kommun, BRF eller bostadsbolag. Eller har ni ett uppdrag där lekplatsbesiktning skall utföras? Enligt plan- och bygglagen är ni då ansvarig för att lekplatsen är säker. Att utföra en årlig besiktning av lekutrustningen kommer att minska risken för att olyckor uppstår.

Att vända sig till en certifierad besiktningsman är en trygghet för er eftersom besiktningen utförs efter de regler som finns att följa i bl.a plan- och bygglagen, produktsäkerhetslagen, produktansvarslagen, Boverkets byggregler samt Europanorm SS-EN 1176, 1177.

En certifiering innebär att godkänt prov utförts hos SERENO Certifiering AB – vilken är den enda organisation som är ackrediterat av SWEDAC att genomföra certifiering av besiktningsmän för lekplatser och lekredskap. Fastighetsskötaren I Hälsingland AB innehar certifiering för att utföra lekplatsbesiktningar åt er.

Ring Martin: 070 - 303 40 43
Eller mejla till info@fastighetsskotaren.nu